ديكور آند مور

Portfolio

Get coverage built to protect your home.

Alico home insurance is more than quality coverage for your space. With access to innovative tools, money-saving discounts and a local agent, it’s easy to make sure you’re covering all your bases. Read on to see all that Alico has to offer.

Coverage &
Policies

See all the different ways Alico can help protect your home.

Discount

Learn how you can save on home insurance by browsing discounts.

Want to make a Claim?

Get helpful information about filing a home claim with Alico.

What risks does your policy cover?

It depends where you live, but standard homeowners insurance policies will typically help pay to repair damage caused by certain risks, or perils, including:
Theft
Fire and smoke
Windstorm or hail
Falling objects
Frozen plumbing
Water damage from plumbing, water heater, heating or cooling system or appliance.
Home Vehicles Life Business

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

Compare quotes and get life insurance in right way

Get an Insurance Quote
Reliable. Personable. Fast.
Start a fast, free auto insurance quote with Alico. We help you find any insurance coverages that are right for you, so you’re not paying for anything you don’t want!
Get a insurance quote – typically in 2 minutes or less. Switch to Alico for an insurance policy from a brand you can trust.
Facing any problem to get a quote!
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet consecte tur adipiscing elit sed do eiu smod tempor incididunt ut labore.

Still have you any problem for solutions?

For any inquiries relating to my Retail and Leadership Programs or Coaching and Mentoring services feel free to speak to me personally by call us during business hours.

Head office address:

3556 Hartford Way Vlg, Mount Pleasant, SC, 29466, Australia.

Call for help:

(734) 697-2907
(843) 971-1906

Mail for information:

noreply@envato.com
noreply@consultio.com

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.